شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از میان دانش آموختگان دارای 3 سال سابقه کار مرتبط، کارشناس سیستم ها و روش ها جذب می کند:

شرکت زربال فعال در صنعت طیور از دانش آموختگان مهندسی صنایع و آشنا به تعالی سازمانی جهت همکاری به عنوان کارشناس تعالی و مدیر تعالی دعوت به عمل آورده است.

معاونت آموزش سازمان مدیریت صنعتی برای نیمسال اول تحصیلی از دانشجویان آشنا با برنامه ریزی و کنترل پروژه دعوت به همکاری نموده است.

معاونت آموزش سازمان مدیریت صنعتی برای نیمسال اول تحصیلی از دانشجویان آشنا با برنامه ریزی و کنترل پروژه دعوت به همکاری نموده است.

از دانشجویان مهندسی صنایع (کلیه مقاطع) که در حوزه مدیریت فرایند تجربه دارند جهت حضور در یک پروژه پژوهشی/ مشاوره ای دعوت به همکاری شده است.

مدیریت نظارت بر فرایندها و پروژه های بانک رفاه کارگران از دانش آموختگان دانشگاه های تراز در رشته مهندسی صنایع دعوت به همکاری پاره وقت نموده است:

اگر توانمندی گردآوری و اعتبارسنجی داده ها را کسب کرده اید و در آموزش کاربران نهایی جهت بکارگیری گزارش ها توانمند هستید شرایط این فرصت شغلی را در digikala بررسی کنید: link191

اگر به تعامل با استارتاپ ها و ارتباط با جامعه کارآفرینی علاقمند هستید واحد برنامه های استارتاپی DigiNext از میان دانش آموختگان، کارآموز جذب می کند: link183

بازارگاه digikala از دانش آموختگان دارای تجربه مدیریت در صنعت خرده فروشی و مسلط به متدولوژی های حذف اتلاف در زنجیره تامین دعوت به همکاری نموده است: Link182