گروه صنعتی- معدنی احسان از دانش آموختگان دارای 5 سال سابقه سمت های مدیریتی- راهبردی دعوت به همکاری نموده است. link233