انجمن مهندسی صنایع ایران

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه تربیت مدرس‌ جهت گرامیداشت مقام علمی استاد فرهیخته، شادروان دکتر محمدرضا امین ناصری، مراسمی را با مخاطب جامعه مهندسی صنایع کشور روز چهارشنبه 24 شهریور از ساعت 18 تا 19:30 با سخنرانی تعدادی از همکاران و دانش آموختگان آن فقید برگزار می کند.

در این برنامه با محوریت نقش و اثرات زنده یاد دکتر امین ناصری، دکتر سید حسام الدین ذگردی در خصوص شکل گیری بخش مهندسی صنایع دانشگاه و دکتر امیر البدوی در خصوص اثرات و دستاوردهای حوزه علم و دانش سخنرانی می کنند.

سخنرانی دکتر میرمهدی سیداصفهانی، رئیس اسبق دانشگاه تربیت مدرس، دکتر علی آهون منش، رئیس اسبق دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس علی صوفی، وزیر اسبق تعاون، و نیز تعدادی از دیگر همکاران و دانش آموختگان مرحوم دکتر امین ناصری، از دیگر بخش های این برنامه است.

برای شرکت در این مراسم از پیوند تلویزیون اینترنتی دانشگاه tv.modares.ac.ir و یا نشانی صفحه آپارات دانشگاه iiie.ir/aparat استفاده نمایید.

در پایان، سالن استاد امین ناصری در ساختمان خوارزمی افتتاح می شود.

چهارشنبه: یاد داشت مقام علمی دکتر امین ناصری

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691