انجمن مهندسی صنایع ایران

امشب؛ شنبه ساعت 22 در یک گفتگوی اینستاگرامی به موضوع عارضه یابی و مساله شناسی پرداخته می شود: link190

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691