چاپ
دسته: اخبار مراکز علمی

جلسه تحلیل ظرفیت خلق ثروت کسب و کارهای لجستیک پیشرفته، ظهر دوشنبه، ساعت 13 تا 15 برگزار می شود.

سخنرانان

 

ورود به جلسه در بستر Adobe Connect از طریق این پیوند امکان پذیر است: link179