در آستانه قرن دوم مدیریت، دکتر علیرضا فیض بخش از ضروت هایی که ما را به سمت استارتاپ پیش می برد، خواهد گرفت. ورود به جلسه ساعت 18 روز چهارشنبه: link227

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691