آموزش تخصصی تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید یکپارچه در برنامه ریزی منابع سازمان به مدت 6 روز در فاصله 27 دی تا 18 بهمن به صورت مجازی برگزار می شود. link231

 

محتوای آموزشی

  • مفاهیم بنیادی سیستم های یکپارچه صنعتی
  • استاندارد ANSI/ISA-88 (IEC 61512)
  • مفاهیم کاربردی اتوماسیون در انقلاب صنعتی چهارم