انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

راه های ارتباطی

بسترهای اطلاع رسانی انجمن مهندسی صنایع ایران جهت آگاهی از فعالیت ها و برنامه های انجمن و اطلاعات مرتبط با رشته مهندسی صنایع در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

نشانی دبیرخانه: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 8
کد پستی: 1466643691
تلفکس: 88575429
عضویت: 88575429

انجمن مهندسی صنایع ایران

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691